Obec Kostelec nad Vltavou

Čeněk Zíbrt

Čeněk Zíbrt

rodák z Kostelce nad Vltavou

Významný český vědec Čeněk Zíbrt se narodil 12. října 1864 v Kostelci u Vorlíka, nynějším Kostelci nad Vltavou, v bohaté selské rodině. V důsledku tragických okolností však již jako tříletý ztratil oba rodiče. Vychovával jej dědeček a posléze teta Soulková. Na doporučení řídícího učitele E. B. Hory dali pěstouni chlapce studovat na gymnázium v Písku. Po maturitě v roce 1884 si Zíbrt na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zapsal studium klasické filologie a češtiny. Pod vlivem profesora J. Gebauera se věnoval zejména vyhledávání kulturněhistorických zmínek ve starých literárních památkách. Záhy začal využívat nejen českých, ale i zahraničních archivů, hlavně v Německu, Polsku a Rusku. Velmi brzy a hojně publikoval, roku 1888 získal doktorát filozofie.


V roce 1891 spoluzakládal časopis Český lid, který kromě válečné odmlky vedl až do své smrti. V témže roce vydal programový spis Kulturní historie. Tento nový, moderní obor také přednášel na pražské univerzitě, nejprve jako docent, posléze jako mimořádný profesor. Od roku 1892 pracoval v knihovně Českého (nyní Národního) muzea, a po zákonitém postupu se stal jejím ředitelem. Zíbrt byl velmi pracovitý a velmi ctižádostivý, jeho publikované články a studie se počítají na desítky. Jeho tematický záběr byl nesmírně široký, od dějin šachové hry, přes dějiny kroje, ale také piva či výskytu bobra v českých zemích, po dnes již klasická díla českého národopisu.Studium života venkovského lidu tvořilo jeho ústřední zájem, jeho heslo bylo "Z českého lidu jsem vyšel". Osu jeho bohatého kulturněhistorického a etnologického díla tvoří spisy Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní, pokud o nich vypravují písemné památky, až po náš věk (1889), Veselé chvíle v životě lidu českého (1909-1911) a Československý národopisný rok (1928-1930).


Nikdo z vědců Zíbrtovy generace nebyl tak pevně spjat se svými venkovskými kořeny jako on. Zároveň byl známým a uznávaným vědcem evropského formátu, o čemž svědčí zahraniční recenze jeho prací i osobní korespondence. Zíbrt zemřel 14. února 1932 v Praze. Jeho literární pozůstalost je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech.
(text doc. Dagmar Blümlová, CSc. a doc. dr. Josef Blüml, CSc. z Historického ústavu Jihočeské univerzity) 

Obecní úřad v Kostelci nad Vltavou ve spolupráci s Historickým ústavem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích každoročně pořádá Zíbrtův Kostelec.

Základní bibliografie:
Blüml Josef, Univerzitní přednášky Čeňka Zíbrta, Český lid 77, 1990, s. 10-18.
Blüml Josef - Blümlová Dagmar, Čeněk Zíbrt - zakladatel oboru kulturní historie, in: Blüml, Blümlová, Jiroušek a kol., Jihočeši v české historické vědě, České Budějovice 1999.
Blüml Josef, Kulturní historie v pojetí Čeňka Zíbrta, in: Deset let kulturní historie v Českých Budějovicích, Pelhřimov 2001.
Šimák Josef Vítězslav, Čeněk Zíbrt, Praha 1932.
Doc. Dagmar Blümlová, CSc.: 

Aktuality

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu:

400,- Kč/vyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt

868,- Kč/fyzickou osobu, která vlastní v obci rekreační objekt

osvobozeny od úhrady poplatků jsou děti do 2 let věku, a občané nad 70 let.

Splatnost poplatku je do 30.4.2019.

Poplatek za psa:

100,- Kč za jednoho psa, platí pro občana, který má v obci trvalý pobyt

150,- Kč za každého dalšího psa, kterého občan vlastní

Splatnost poplatku je do 31.3.2019

Další informace viz obecně závazné vyhlášky


1.4.2011
Spuštěny nové internetové stránky.

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (75%)
75%
Ujde to
odpověď Ujde to (5%)
5%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (20%)
20%

Zobrazených stránek

celkem: 733047 rok: 45165 měsíc: 4206 den: 97 hodina: 3

Počasí

pátek 19.7.2019
den: 27°C
noc: 15°C
sobota 20.7.2019
den: 30°C
noc: 17°C
neděle 21.7.2019
den: 27°C
noc: 15°C