Obec Kostelec nad Vltavou

Úřední deska
Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Přílepov


Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství-odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 2019
Informace z Katastru nemovitostí-neidentifikovaní vlastníci
Protokol - rozbor vody z obecního vodovodu leden 2019
Rozpočet na rok 2019
Zápis č.2/2018 ze dne 28.12.2018
Rozpočtový výhled obce Kostelec nad Vltavou období 2019-2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Svazku obcí regionu Písecko
Pozvánka
Zápis č.1/2018, návrh rozpočtu na rok 2019
Rozpočtové opatření č.11
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 1.11.2018
rozpočtové opatření č.10
oznámení o zveřejnění 2018
Rozhodnutí o omezení používání nejakostní pitné vody
Smlouva o dílo - Dětské hřiště v Kostelci nad Vltavou
Projekt Otavská cyklistická cesta

Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci realizace projektu OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA - PUTOVÁNÍ KRAJEM KARLA KLOSTERMANNA úsek PUTIM na opravu místní komunikace Soutok


Zaslání stejnopisu odvolání

Odvolání Honebního společenstva Jickovice - uznání honitby Schwarzenberská honitba Orlík III.


Volby do zastupitelstva obce 5.-6.října 2018

Informace o volbách do zastupitelstva obce


Pitná voda

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou oznamuje, že z důvodu dlouhodobého sucha a nedostatku dodávané vody nemůže garantovat její kvalitu, tato voda je do odvolání pouze nepitná.
Vodovodem dodávanou vodu proto nelze až do odvolání používat k přímé spotřebě pitím, k vaření, k přípravě jídel a nápojů a v potravinářství. Používat ji lze pouze k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem a k dalším účelům lidské spotřeby. Viz rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích


Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce


Obecně závazná vyhláška č.3/2013
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání územního plánu Kostelec nad Vltavou, který je opatřením obecné povahy


Rozpočtový výhled
Obecně závazná vyhláška č.1/2012

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu


Nařízení obce č.3/2011
Obecně závazná vyhláška č.1/2003

Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn.d) a § 84, odst. 2, písmn. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :


Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008


Úřední deska - archiv změn

Aktuality

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu:

400,- Kč/vyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt

868,- Kč/fyzickou osobu, která vlastní v obci rekreační objekt

osvobozeny od úhrady poplatků jsou děti do 2 let věku, a občané nad 70 let.

Splatnost poplatku je do 30.4.2019.

Poplatek za psa:

100,- Kč za jednoho psa, platí pro občana, který má v obci trvalý pobyt

150,- Kč za každého dalšího psa, kterého občan vlastní

Splatnost poplatku je do 31.3.2019

Další informace viz obecně závazné vyhlášky


1.4.2011
Spuštěny nové internetové stránky.

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (76%)
76%
Ujde to
odpověď Ujde to (4%)
4%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (19%)
20%

Zobrazených stránek

celkem: 713482 rok: 25600 měsíc: 4756 den: 134 hodina: 5

Počasí

úterý 23.4.2019
den: 18°C
noc: 9°C
středa 24.4.2019
den: 21°C
noc: 9°C
čtvrtek 25.4.2019
den: 26°C
noc: 12°C