Úřední deska
Dokumentace k průzkumnému hydrogeologickému vrtu v Sobědraži
Nařízení Státní veterinární správy
Mimořádné zasedání zastupitelstva
Návrh rozpočtu na rok 2022
Záměr pronajmutí nebytových prostor
Upozornění pro vlastníky pozemků - povinnost sekání trávy a plevele
Oznámení o počtu členů okrskové volební komise a sídle volebních okrsků
Rozpočtové opatření č.62021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.6.2021
Závěrečný účtu za rok 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Uzavření Mateřské školy Kostelec nad Vltavou
NAŘÍZENÍ HEJTMANKY Jihočeského kraje

nařízení k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví - viz příloha


Katalog sociálních a doprovodných služeb
Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Informace pro veřejnost


Výběrové řízení na akci "Zhotovení vrtu v Kostelci n.Vltavou"

Oznámení zadavatele o výsledku výběrového řízení a výběru nejvýhodnější nabídky


POPLATKY dle obecně závazných vyhlášek
Sazby poplatků za pronájem obecního majetku a za služby
Rozpočet na rok 2020
Nařízení města Milevska o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
rozbory vody z obecního vodovodu květen 2019
Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství-odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Informace z Katastru nemovitostí-neidentifikovaní vlastníci
Protokol - rozbor vody z obecního vodovodu leden 2019
Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2019
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 1.11.2018
rozpočtové opatření č.10
Rozhodnutí o omezení používání nejakostní pitné vody
Smlouva o dílo - Dětské hřiště v Kostelci nad Vltavou
Projekt Otavská cyklistická cesta

Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci realizace projektu OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA - PUTOVÁNÍ KRAJEM KARLA KLOSTERMANNA úsek PUTIM na opravu místní komunikace Soutok


Zaslání stejnopisu odvolání

Odvolání Honebního společenstva Jickovice - uznání honitby Schwarzenberská honitba Orlík III.


Pitná voda

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou oznamuje, že z důvodu dlouhodobého sucha a nedostatku dodávané vody nemůže garantovat její kvalitu, tato voda je do odvolání pouze nepitná.
Vodovodem dodávanou vodu proto nelze až do odvolání používat k přímé spotřebě pitím, k vaření, k přípravě jídel a nápojů a v potravinářství. Používat ji lze pouze k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem a k dalším účelům lidské spotřeby. Viz rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích


Obecně závazná vyhláška č.3/2013
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání územního plánu Kostelec nad Vltavou, který je opatřením obecné povahy


Střednědobý výhled
Nařízení obce č.3/2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008


Úřední deska - archiv změn