Úřední deska

Mimořádné zasedání zastupitelstva

Ve středu 1.prosince 2021 od 18 hodin se koná v přísálí obecního domu v Kostelci n.Vlt. mimořádné zasedání

zastupitelstva obce - program žádost o dotaci na vrt v Sobědraži.