Úřední deska

Omezení úředních hodin dle nařízení vlády

Pondělí 8.00 - 11.00
Středa 8.00 - 11.00
Pátek 8.00 - 11.00