Úřední deska

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva

Ve středu 18.května 2022 od 18 hodin se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce

Program:

smlouva s E.On 

vodné a stočné

stanovení počtu zastupitelů v období 2022-2026

prodej části obecního pozemku