Úřední deska

POPLATKY dle obecně závazných vyhlášekPoplatek za likvidaci komunálního odpadu, termín úhrady do 30.dubna:

fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci     400,- Kč/rok

fyzická osoba, která vlastní rekr.objekt v obci  868,- Kč/rok

Poplatek za psa, termín úhrady do 30.dubna:

100,- Kč/jeden pes/rok

150,- Kč/druhý a další pes/rok

Úhrada vodného a stočného za rok 2019: viz usnesení ze dne 26.8.2019

vodné     28,- Kč/m3 včetně DPH

stočné     43,- Kč/m3 včetně DPH

Úhrady poplatků lze provést hotově v kanceláři obecního úřadu,
nebo bezhotovostně převodem na účet č.7425271/0100