O Kostelci nad Vltavou

Kostelec nad Vltavou je obec v jižních Čechách v okrese Písek na pravém břehu řeky Vltavy necelých 13 km zsz. od Milevska. Včetně místních částí v něm žije 392 obyvatel. Dříve pod Kostelec patřil Vesec, Slavoňov, Kotýřina a 3 vesnice, které byly zaplaveny při zvyšování hladiny na řece Vltavě. Byl to Ždákov, Břehy Kostelecké a Sobědražské.obec

V obci se také nachází 5 větších rybníků a další menší rybníky, jmenují se Silvestr, Sobík, Návrat, Berník a v Přílepově Mlázovský rybník. 13. června 2009 s v Kostelci nad Vltavou konalo Celorepublikové setkání Kostelců.

První písemná zmínka o Kostelci nad Vltavou pochází z roku 1318. Podle tohoto druhého zdroje jsou první písemné zmínky o vsi z let 1341–1342. Kostelec stejně jako mnohé okolní vesnice Zahrádka, Jickovice, Radvánov náležel k majetku benediktinského kláštera v Břevnově. Řeholníci založili na vyvýšeném návrší kostel, kolem kterého později vznikla ves. Jméno obce je zřejmě odvozeno od slova kostel. Bylo zde zřízeno proboštství. Od roku 1406 ves patřila k majetku hradu Orlík. Klášterní panství zaniklo za husitských válek. V roce 1514 postoupil Václav Zmrzlík ze Svojšína zástavní právo na Kostelec a některé okolní vesnice Kryštofu Švamberkovi. Od roku 1534 byl Kostelec v držení pánů ze Švamberka. Další držitelé byli Eggenbergové a po nich od roku 1727 Schwarzenbergové.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založený roku 1893. V roce 1921 měl Kostelec 61 domů a 414 obyvatel. V roce 1924 byl v Kostelci zásluhou místního starosty, rodáka z čp. 18, Josefa Racka zavedený telefon. Za dvanáct let, kdy byl starostou, se v obci uskutečnilo mnoho zdokonalení. V roce 1930 zde žilo 411 obyvatel v 74 domech.Virtuální prohlídka

ikona - virtuální prohlídka

Anketa

Zobrazených stránek

Pořadí čítače neexistuje.

Aktuality


Poplatek za likvidaci komunálního odpadu-popelnice, termín úhrady do 30.dubnaschváleno dne 30.9.2021

700,- Kč/osoba/rok       -   fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt                        

1.076,- Kč/rok                -  vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rekreaci                

Poplatek za psa, termín úhrady do 30.dubna:

100,- Kč/jeden pes/rok

150,- Kč/druhý a další pes/rok

Úhrada vodného a stočného za rok 2022-schváleno dne 18.5.2022

vodné     26,- Kč/m3  bez DPH

stočné    54,- Kč/m3  bez DPH

Úhrada vodného a stočného ihned po odečtech

 

Č.účtu: 7425271/0100

variabilní symboly:

odpad - 1345 

pes - 1341

vodné,stočné - 8901


SAZBY POPLATKU PRONÁJEM:

Pronájem sálu:                                                                  2.000,- Kč

pronájem káry za auto:                                                        150,- Kč/den

pronájem káry za traktor:                                                    200,- Kč/den

služby:

sekání vyžínačem /traktor/                                                  480,- Kč/hod.

sekání zahradní traktor:                                                       430,- Kč/hod.

ruční sekačka                                                                        380,- Kč/hod.

práce s křovinořezem:                                                           250,- Kč/hod.

práce zaměstnanců                                                               170,- Kč/hod.

traktor                                                                                   500,- Kč/Mth

IVECO                                                                                    35,-Kč/km

  + práce řidiče/zaměstnance/                                              170,- Kč/hod.

vývoz jímek-traktor s cisternou                                          500,- Kč/Mth

likvidace odpadu z jímek na ČOV v Kostelci n.Vlt.

         občané obce Kostelec nad Vltavou                            59,- Kč/m3

         občané mimo obec Kostelec n.Vlt.                           177,- Kč/m3               

Všechny ceny jsou včetně DPH