O Kostelci nad Vltavou

Kostelec nad Vltavou je obec v jižních Čechách v okrese Písek na pravém břehu řeky Vltavy necelých 13 km zsz. od Milevska. Včetně místních částí v něm žije 392 obyvatel. Dříve pod Kostelec patřil Vesec, Slavoňov, Kotýřina a 3 vesnice, které byly zaplaveny při zvyšování hladiny na řece Vltavě. Byl to Ždákov, Břehy Kostelecké a Sobědražské.obec

V obci se také nachází 5 větších rybníků a další menší rybníky, jmenují se Silvestr, Sobík, Návrat, Berník a v Přílepově Mlázovský rybník. 13. června 2009 s v Kostelci nad Vltavou konalo Celorepublikové setkání Kostelců.

První písemná zmínka o Kostelci nad Vltavou pochází z roku 1318. Podle tohoto druhého zdroje jsou první písemné zmínky o vsi z let 1341–1342. Kostelec stejně jako mnohé okolní vesnice Zahrádka, Jickovice, Radvánov náležel k majetku benediktinského kláštera v Břevnově. Řeholníci založili na vyvýšeném návrší kostel, kolem kterého později vznikla ves. Jméno obce je zřejmě odvozeno od slova kostel. Bylo zde zřízeno proboštství. Od roku 1406 ves patřila k majetku hradu Orlík. Klášterní panství zaniklo za husitských válek. V roce 1514 postoupil Václav Zmrzlík ze Svojšína zástavní právo na Kostelec a některé okolní vesnice Kryštofu Švamberkovi. Od roku 1534 byl Kostelec v držení pánů ze Švamberka. Další držitelé byli Eggenbergové a po nich od roku 1727 Schwarzenbergové.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založený roku 1893. V roce 1921 měl Kostelec 61 domů a 414 obyvatel. V roce 1924 byl v Kostelci zásluhou místního starosty, rodáka z čp. 18, Josefa Racka zavedený telefon. Za dvanáct let, kdy byl starostou, se v obci uskutečnilo mnoho zdokonalení. V roce 1930 zde žilo 411 obyvatel v 74 domech.Novinky na úřední desce

1-10 | 11-13 |
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu silnice I.třídy - Přílepov můstek

Závěrečný účet za rok 2023

Záměr obce

Oznámení - veřejné zasedání zastupitelstva

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Veřejná vyhláška - zeměměřický úřad

Oznámení - zasedání zastupitelstva obce

ve středu 20.března 2024 od 18 hod. se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce v obecním domě v Kostelci. Program: žádosti, schválení záměrů obce, diskuse


Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Informace z ČÚZK - nedostatečně identifikovaní vlastníci

Více z úřední desky

Virtuální prohlídka

ikona - virtuální prohlídka

Anketa

Zobrazených stránek

Pořadí čítače neexistuje.

Aktuality

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu-popelnice, termín úhrady do 30.dubnaschváleno dne 30.9.2021

700,- Kč/osoba/rok       -   fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt                        

1.076,- Kč/rok                -  vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rekreaci     

variabilní symbol: 1345          

Poplatek za psa, termín úhrady do 30.dubna:

100,- Kč/jeden pes/rok

150,- Kč/druhý a další pes/rok

variabilní symbol: 1341

Úhrada vodného a stočného za rok 2023-schváleno dne 25.4.2023

vodné     29,- Kč/m3  bez DPH

stočné    63,- Kč/m3  bez DPH

při paušální platbě se počítá spotřeba: osoba s trvalým pobytem - 35m3, osoba s rekreační pobytem - 23 m3  

variabilní symbol: 231021

Úhrady na číslo účtu:  7425271/0100

 


CENÍK SLUŽEB,  PRONÁJEM PROSTOR 

platný od 01.01.2024:

pronájem sálu:                                          2.000,- Kč

pronájem nebyt. prostor v budově Přílepov:        500,- Kč

pronájem nebyt. prostor Škola Sobědraž:            500,- Kč

pronájem nebyt. prostor Zahrádka:                     500,- Kč

pronájem káry za auto:                                 150,- Kč/den

pronájem káry za traktor:                             200,- Kč/den

 

Služby:

sekání vyžínačem /traktor/                 580,- Kč/hod.

sekání zahradní traktor:                      430,- Kč/hod.

ruční sekačka                                      380,- Kč/hod.

práce s křovinořezem:                        300,- Kč/hod.

práce zaměstnanců                             200,- Kč/hod.

traktor                                                 600,- Kč/Mth

IVECO                                                  35,- Kč/km

+ práce řidiče/zaměstnance/               170,- Kč/hod.

přistavení kontejneru                         1.000,- Kč

vývoz jímek - traktor s cisternou       600,-  Kč/Mth

Ceny jsou bez DPH (21%)

 

likvidace odpadu z jímek na ČOV v Kostelci n.Vlt.

 občané obce Kostelec nad Vltavou          63,- Kč/m3 (s DPH)

 občané mimo obec Kostelec n.Vlt.        189,- Kč/m3 (s DPH)