Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.4/2019
Obecně závazná vyhláška č.5/2019
Obecně závazná vyhláška č.6/2019
Obecně závazná vyhláška č.3/2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - stanovení výše koeficientu na pozemky (daň z nemovitostí)


Obecně závazná vyhláška č.1/2003

Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn.d) a § 84, odst. 2, písmn. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :


Obecně závazná vyhláška č.1/2012

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu