Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.3/2013

k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, o užívání plakátovacích ploch v majetku obce, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a k zabezpeční místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a kterou se rguluje užívání zábavní pyrotechniky a kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kostelec nad vltavou

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1677-0001.pdf 288.8 Kb