Sobědraž

Sobědraž se nachází v Jižních Čechách na pravém břehu Vltavy přibližně uprostřed mezi hradem Zvíkov a zámkem Orlík obklopená lesy, převážně Schwarzenberskými.
Od města Milevska je vzdálena 13 kilometrů. Na nejznámější turistická místa jako je zámek Orlík a hrad Zvíkov je ze Sobědraže 10 kilometrů.
První zmínky o Sobědraži jsou kolem roku 1800. Do roku 1870 patřily pod obec Sobědraž osady Sobědražské břehy, Přílepov, Vesec a Kotýřina. V současnosti je Sobědraž součástí obce Kostelec nad Vltavou.
První stavení a kaplička byla dřevěná. Některé domy a kaplička vyhořely. Byly ale znovu postaveny včetně kapličky, která byla postavena na původním místě v roce 1894, kde stojí dodnes.
Obyvatelé vesnice se většinou živili zemědělstvím a prací v lese. Byli však v obci také řemeslníci jako kovář, kolář, kameník, zedník a tesař. V roce 1902 byl založen sbor hasičů a v tom samém roce byla postavena hasičská zbrojnice. Po více jak 20 letech se započalo se stavbou školy, která byla dokončena v roce 1925. Ve škole se již dávno neučí pro nedostatek dětí. Dnes je využívána jako budova pro obecní účely, kde je například umístěna knihovna a slouží také při schůzích, volbách a podobných příležitostech.
V Sobědraži nyní žije 92 obyvatel. Z toho nejmenšímu je méně než rok a nejstaršímu je přes devadesát. Mladí lidé ve většině případů podnikají. Ve vesnici tak najdete obchod se smíšeným zbožím, zahradnictví, soukromé zemědělce, prodej ovoce a zeleniny i úvěrového poradce.
Naši vesnici pravidelně navštěvují turisté ze Švýcarska. Nejsou výjimkou ani turisté z Holandska, Německa nebo Koreje. Cizincům se u nás líbí a to i proto, že od nás není daleko do nejbližších měst jako je Milevsko, Písek, České Budějovice a Praha. Hojně je také navštěvováno turisty rekreační středisko Husárna, vzdálené od Sobědraže šest kilometrů, které leží přímo u řeky Vltavy. Zde je možnost koupání, rybaření nebo houbaření. Do Sobědražských lesů chodí lidé zejména na sběr hřibů. U Sobědraže se také nachází chráněné místo „Sobědražský prales“.
Informace z minulosti byly čerpány z kroniky obce Sobědraž.

Zpracovala: Václava Kdolská, Sobědraž 42 v březnu 2003.
 


Sobědražské břehy

část Sobědraže

Zaniklá lokalita: Sobědražské Břehy¨
Pohled na osadu Sobědražské Břehy, která se nacházela na pravém břehu Vltavy, asi 2 km před dnešním žďákovským mostem. Na snímku je vidět několik chalup, hajnici (nahoře u lesa) a blízko u břehu malou sušárnu.
Sobědraž stará vltavaSobědraž-stará vltavačást obce Sobědraž


Detailnější záběr na osadu Sobědražské Břehy.Vlevo je chalupa Jašíků, vpravo Strouhalů.
Osada byla zaplavena při napouštění Orlického jezera.

osada u Sobědraže-řekaSobědražské břehy
Sobědražské břehy