Úřední deska

Oznámení - veřejné zasedání zastupitelstva

Program zasedání:

pronájem části obecních pozemků

žádost o odkup obecního pozemku

smlouva o zřízení věcného břemene

osvobození o poplatku za likvidaci komunálního odpadu

žádost o finanční podporu

nabídkové řízení za výměnu oken na budově MŠ a opravu fasády

nabídka putovního letního kina

územní plán - standardizace

informace starosty