Aktuality

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu-popelnice, termín úhrady do 30.dubnaschváleno dne 30.9.2021

700,- Kč/osoba/rok       -   fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt                        

1.076,- Kč/rok                -  vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rekreaci                

Poplatek za psa, termín úhrady do 30.dubna:

100,- Kč/jeden pes/rok

150,- Kč/druhý a další pes/rok

Úhrada vodného a stočného za rok 2022-schváleno dne 18.5.2022

vodné     26,- Kč/m3  bez DPH

stočné    54,- Kč/m3  bez DPH

Úhrada vodného a stočného ihned po odečtech

 

Č.účtu: 7425271/0100

variabilní symboly:

odpad - 1345 

pes - 1341

vodné,stočné - 8901


SAZBY POPLATKU PRONÁJEM:

Pronájem sálu:                                                                  2.000,- Kč

pronájem káry za auto:                                                        150,- Kč/den

pronájem káry za traktor:                                                    200,- Kč/den

služby:

sekání vyžínačem /traktor/                                                  480,- Kč/hod.

sekání zahradní traktor:                                                       430,- Kč/hod.

ruční sekačka                                                                        380,- Kč/hod.

práce s křovinořezem:                                                           250,- Kč/hod.

práce zaměstnanců                                                               170,- Kč/hod.

traktor                                                                                   500,- Kč/Mth

IVECO                                                                                    35,-Kč/km

  + práce řidiče/zaměstnance/                                              170,- Kč/hod.

vývoz jímek-traktor s cisternou                                          500,- Kč/Mth

likvidace odpadu z jímek na ČOV v Kostelci n.Vlt.

         občané obce Kostelec nad Vltavou                            59,- Kč/m3

         občané mimo obec Kostelec n.Vlt.                           177,- Kč/m3               

Všechny ceny jsou včetně DPH